ท่อร้อยสายไฟ-HIGH-DENSITY-POLYETHYLENE-CONDUIT-PIPE

ท่อร้อยสายไฟ-PVC

ท่อร้อยสายไฟสีขาว UPVC (ไม่ลามไฟ)