ฟิวส์-FUSE

ฟิวส์สวิตซ์แรงต่ำ

ฟิวส์ลิงค์

ข้อต่อไฟฟ้า

ข้อต่อไฟฟ้า เกลียวใน

ข้อต่อไฟฟ้า เกลียวนอก

ท่อโค้งไฟฟ้า 90 Bends