สายสัญญาณ

สายแลน ( LAN )

สาย OPVC-JZ

สายโทรศัพท์