สายไฟ

ชนิดตัวนำทองแดง สาย THW

ชนิดตัวนำทองแดง สาย VCT

ชนิดตัวนำทองแดง สาย VAF

ชนิดตัวนำทองแดง สาย NYY

ชนิดตัวนำทองแดง สาย VSF

ชนิดตัวนำอลูมิเนียม สาย THW-A

ชนิดตัวนำทองแดง สาย CV

ชนิดตัวนำทองแดง สาย CVV