หมวดอุปกรณ์ต่อสายไฟฟ้า

แคล้มป์ลูกตาล

พีจีแคล้มป์

คอนเน็คเตอร์เอชไทพ์ ชนิดบีบ

ฮอทไลน์แคล้มป์

เบลล์แคล้มป์ / สเตอรับแคล้มป์

สเตรนแคล้มป์แบบด้ามตรง

สเตรนแคล้มป์แบบด้ามปืน

หางปลาอลูมิเนียม 2 รู

หลอดต่อสาย

แคล้มป์ยึด

ยูโบลท์