อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์แรงต่ำ-แรงสูง

สลักเกลียวหัวสี่เหลี่ยม

สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม

แหวนสี่เหลี่ยม

สลักเกลียวหัวห่วงกลม

ลวดเหล็กตีเกลียว

แร็กช่องการไฟฟ้า

ลูกถ้วยแร็กช่อง

เหล็กคอนเคเบิ้ลอากาศ ทางโค้ง

ลวดอลูมิเนียมกลม

ลวดอลูมิเนียมแบน

เหล็กคอนเคเบิ้ลอากาศทางตรง

คอนเหล็กรูปรางน้ำ

ฟรีฟอร์มรัดสายหุ้ม

ลูกถ้วยแขวน

ลูกถ้วยไลน์โพส

ลูกถ้วยพินโพสท์

แอลที สวิทซ์

ดรอปฟิวสัทเอ้าท์

ล่อฟ้าแรงสูง

ล่อฟ้าแรงต่ำ

ขาจับดร๊อปเอ้าท์และล่อฟ้า

คอนเหล็กฉาก

เหล็กปะกับไม้คอน

เหล็กรูปรางน้ำรับสายล่อฟ้า

ทิมเบิ้ลเคลวิส

เหล็กฉากรับสายล่อฟ้า

กราวด์ไวร์แคล้มป์

กราวด์ร็อดฉี่แฉก

เหล็กรับคานหม้อแปลง