สายไฟ

สายไฟ THW-A อลูมิเนียม 1x240

฿126

สายไฟ VAF 2x16

฿9,560

1 แกน สายไฟ NYY 1x300

฿1,206

2 แกน สายไฟ NYY 2x300

฿2,979

3 แกน สายไฟ NYY 3x300

฿4,109

4 แกน สายไฟ NYY 4x300

฿5,480

สายไฟ VSF 1x35

฿0

สายไฟ THW - 1x1.5

฿656

1 แกน สายไฟ CV 1x300

฿1,168

2 แกน สายไฟ CV 2x300

฿2,554

3 แกน สายไฟ CV 3x300

฿3,616

4 แกน สายไฟ CV 4x240

฿3,880

สายไฟ CVV 30x2.5

฿425

สายไฟ THW-A อลูมิเนียม 1x185

฿96

สายไฟ VAF 2x10

฿6,168

สายไฟ VCT 2x2.5

฿45

1 แกน สายไฟ NYY 1x240

฿967

2 แกน สายไฟ NYY 2x240

฿2,394

3 แกน สายไฟ NYY 3x240

฿3,316

4 แกน สายไฟ NYY 4x240

฿4,415

สายไฟ VSF 1x25

฿0

1 แกน สายไฟ CV 1x240

฿925

2 แกน สายไฟ CV 2x240

฿2,044

3 แกน สายไฟ CV 3x240

฿2,896

4 แกน สายไฟ CV 4x185

฿2,960

สายไฟ CVV 27x2.5

฿388

สายไฟ THW-A อลูมิเนียม 1x150

฿77

สายไฟ VAF 2x6

฿3,816

สายไฟ VCT 3x1.5

฿35

1 แกน สายไฟ NYY 1x185

฿742

4 แกน สายไฟ NYY 4x185

฿3,351

สายไฟ VSF 1x16

฿0

1 แกน สายไฟ CV 1x185

฿706

2 แกน สายไฟ CV 2x185

฿1,562

3 แกน สายไฟ CV 3x185

฿2,216

4 แกน สายไฟ CV 4x150

฿2,344

สายไฟ CVV 24x2.5

฿352

สายไฟ THW-A อลูมิเนียม 1x120

฿63

สายไฟ VAF 2x4

฿2,396

สายไฟ VCT 3x2.5

฿64

1 แกน สายไฟ NYY 1x150

฿597

2 แกน สายไฟ NYY 2x150

฿1,464

3 แกน สายไฟ NYY 3x185

฿2,536

4 แกน สายไฟ NYY 4x150

฿2,670

สายไฟ VSF 1x10

฿0

สายไฟ THW - 1x2.5

฿968

CV 1 แกน สายไฟ CV 1x150

฿563

2 แกน สายไฟ CV 2x150

฿1,253

3 แกน สายไฟ CV 3x150

฿1,760

4 แกน สายไฟ CV 4x120

฿1,904

สายไฟ CVV 21x2.5

฿304

สายไฟ THW-A อลูมิเนียม 1x95

฿52

สายไฟ VAF 2x2.5

฿1,548

สายไฟ VCT 4x1.5

฿45

1 แกน สายไฟ NYY 1x120

฿486

2 แกน สายไฟ NYY 2x120

฿1,192

3 แกน สายไฟ NYY 3x150

฿2,037

4 แกน สายไฟ NYY 4x120

฿2,181

สายไฟ VSF 1x6

฿0

สายไฟ THW - 1x4

฿1,496

1 แกน สายไฟ CV 1x120

฿460

2 แกน สายไฟ CV 2x120

฿1,022

3 แกน สายไฟ CV 3x120

฿1,432

4 แกน สายไฟ CV 4x95

฿1,496

สายไฟ CVV 16x2.5

฿234

สายไฟ THW-A อลูมิเนียม 1x70

฿40

สายไฟ VCT 4x2.5

฿71

1 แกน สายไฟ NYY 1x95

฿379

2 แกน สายไฟ NYY 2x95

฿960

3 แกน สายไฟ NYY 3x120

฿1,674

สายไฟ VSF 1x4

฿0

สายไฟ THW - 1x6

฿2,400

1 แกน สายไฟ CV 1x95

฿362

2 แกน สายไฟ CV 2x95

฿810

3 แกน สายไฟ CV 3x95

฿1,124

4 แกน สายไฟ CV 4x70

฿1,088

สายไฟ CVV 14x2.5

฿209

สายไฟ VAF 2x1

฿664

สายไฟ VCT 2x1.0

฿21

1 แกน สายไฟ NYY 1x70

฿282

2 แกน สายไฟ NYY 2x70

฿713

3 แกน สายไฟ NYY 3x95

฿1,326

4 แกน สายไฟ NYY 4x70

฿920

สายไฟ VSF 1x2.5

฿0

สายไฟ THW - 1x10

฿3,944

1 แกน สายไฟ CV 1x70

฿263

2 แกน สายไฟ CV 2x70

฿589

3 แกน สายไฟ CV 3x70

฿823

4 แกน สายไฟ CV 4x50

฿772

สายไฟ CVV 12x2.5

฿187

สายไฟ VCT 2x4

฿64

1 แกน สายไฟ NYY 1x50

฿208

2 แกน สายไฟ NYY 2x50

฿504

3 แกน สายไฟ NYY 3x70

฿947

4 แกน สายไฟ NYY 4x50

฿892

สายไฟ VSF 1x1.5

฿0

สายไฟ THW - 1x16

฿6,120

1 แกน สายไฟ CV 1x50

฿188

2 แกน สายไฟ CV 2x50

฿424

3 แกน สายไฟ CV 3x50

฿582

4 แกน สายไฟ CV 4x35

฿566

สายไฟ VCT 2x6

฿90

1 แกน สายไฟ NYY 1x35

฿157

2 แกน สายไฟ NYY 2x35

฿450

3 แกน สายไฟ NYY 3x50

฿700

4 แกน สายไฟ NYY 4x35

฿900

สายไฟ VSF 1x1.0

฿584

สายไฟ THW - 1x25

฿9,600

1แกน สายไฟ CV 1x35

฿136

2 แกน สายไฟ CV 2x35

฿318

3 แกน สายไฟ CV 3x35

฿432

4 แกน สายไฟ CV 4x25

฿418

สายไฟ CVV 9x2.5

฿147

สายไฟ VCT 3x1

฿28

1 แกน สายไฟ NYY 1x16

฿79

2 แกน สายไฟ NYY 2x25

฿350

3 แกน สายไฟ NYY 3x35

฿650

4 แกน สายไฟ NYY 4x25

฿600

สายไฟ VSF 1x0.5

฿392

สายไฟ THW - 1x35

฿13,640

1 แกน สายไฟ CV 1x25

฿99

2 แกน สายไฟ CV 2x25

฿236

3 แกน สายไฟ CV 3x25

฿320

4 แกน สายไฟ CV 4x16

฿264

สายไฟ CVV 8x2.5

฿0

สายไฟ VCT 3x6

฿118

1 แกน สายไฟ NYY 1x10

฿56

2 แกน สายไฟ NYY 2x16

฿230

3 แกน สายไฟ NYY 3x25

฿480

4 แกน สายไฟ NYY 4x16

฿410

สายไฟ THW - 1x50

฿183

1 แกน สายไฟ CV 1x10

฿44

2 แกน สายไฟ CV 2x16

฿148

3 แกน สายไฟ CV 3x16

฿202

4 แกน สายไฟ CV 4x10

฿179

สายไฟ CVV 7x2.5

฿110

สายไฟ VCT 4x1.0

฿35

1 แกน สายไฟ NYY 1x6

฿47

2 แกน สายไฟ NYY 2x10

฿165

3 แกน สายไฟ NYY 3x16

฿325

4 แกน สายไฟ NYY 4x10

฿265

สายไฟ THW - 1x70

฿262

1 แกน สายไฟ CV 1x6

฿33

2 แกน สายไฟ CV 2x10

฿96

3 แกน สายไฟ CV 3x10

฿132

4 แกน สายไฟ CV 4x6

฿122

สายไฟ CVV 6x2.5

฿0

สายไฟ VCT 4x4

฿102

1 แกน สายไฟ NYY 1x4

฿32

2 แกน สายไฟ NYY 2 x6

฿120

3 แกน สายไฟ NYY 3x10

฿220

4 แกน สายไฟ NYY 4x6

฿175

1 แกน สายไฟ CV 1x4

฿25

2 แกน สายไฟ CV 2x6

฿75

3 แกน สายไฟ CV 3x6

฿98

4 แกน สายไฟ CV 4x4

฿92

สายไฟ CVV 5x2.5

฿87

สายไฟ THW - 1x95

฿361

สายไฟ VCT 4x6

฿153

1 แกน สายไฟ NYY 1x2.5

฿23

2 แกน สายไฟ NYY 2x4

฿85

3 แกน สายไฟ NYY 3x6

฿150

4 แกน สายไฟ NYY 4x4

฿120

1 แกน สายไฟ CV 1x2.5

฿20

2 แกน สายไฟ CV 2x4

฿57

3 แกน สายไฟ CV 3x4

฿74

4 แกน สายไฟ CV 4x2.5

฿70

สายไฟ CVV 4x2.5

฿68

สายไฟ THW - 1x120

฿458

2 แกน สายไฟ NYY 2x2.5

฿60

3 แกน สายไฟ NYY 3x4

฿100

4 แกน สายไฟ NYY 4x2.5

฿80

2 แกน สายไฟ CV 2x2.5

฿45

3 แกน สายไฟ CV 3x2.5

฿57

สายไฟ CVV 3x2.5

฿55

สายไฟ THW - 1x150

฿560

2 แกน สายไฟ NYY 2 x1.5

฿50

3 แกน สายไฟ NYY 3x2.5

฿70

4 แกน สายไฟ NYY 4x1.5

฿65

สายไฟ CVV 2x2.5

฿44

สายไฟ THW - 1x185

฿703

3 แกน สายไฟ NYY 3x1.5

฿60

สายไฟ CVV 27x1.5

฿250

สายไฟ CVV 10x2.5

฿161

สายไฟ THW - 1x240

฿922

สายไฟ CVV 24x1.5

฿225

สายไฟ THW - 1x300

฿1,156

1 แกน สายไฟ NYY 1x25

฿116

สายไฟ CVV 21x1.5

฿201

สายไฟ CVV 19x1.5

฿180

1 แกน สายไฟ NYY 1x1.5

฿20

สายไฟ CVV 16x1.5

฿156

สายไฟ VAF 2x1.5

฿960

สายไฟ CVV 14x1.5

฿141

สายไฟ VCT 3x4

฿80

สายไฟ CVV 12x1.5

฿127

สายไฟ CVV 10x1.5

฿112

สายไฟ CVV 9x1.5

฿104

สายไฟ CVV 8x1.5

฿0

สายไฟ CVV 7x1.5

฿75

สายไฟ CVV 6x1.5

฿0

สายไฟ CVV 5x1.5

฿61

สายไฟ CVV 4x1.5

฿48

สายไฟ CVV 3x1.5

฿39

สายไฟ CVV 2x1.5

฿32

สายไฟ THW-A อลูมิเนียม 1x300

฿154

4 แกน สายไฟ NYY 4x95

฿1,724

4 แกน สายไฟ CV 4x300

฿5,048