1 แกน สายไฟ NYY 1x1.5

รหัสสินค้า : NYY 1x1.5
20 ฿ เมตร

NYY 1แกน สายไฟ NYY 1x1.5

 

Conductor : Solid and stranded annealed copper, Size 1.5mm2 upto 400mm2

Insulation : Polyvinyl Chloride (PVC/C)

Classlfication : Single-Core : Black | 2-Cores : Blue ,Brown | 3-Cores : Brown,Black,Grey | 4-Cores : Blue,Brown,Black,Grey

Referemce standard : TIS 11 Part101-2553, Table 3

Tags

สินค้าที่คล้ายกัน NYY 1 แกน
1 แกน สายไฟ NYY 1x3001,206 บาท เมตร
1 แกน สายไฟ NYY 1x240967 บาท เมตร
1 แกน สายไฟ NYY 1x185742 บาท เมตร
1 แกน สายไฟ NYY 1x150597 บาท เมตร
1 แกน สายไฟ NYY 1x120486 บาท เมตร
1 แกน สายไฟ NYY 1x95379 บาท เมตร
1 แกน สายไฟ NYY 1x70 282 บาท เมตร
1 แกน สายไฟ NYY 1x50208 บาท เมตร
1 แกน สายไฟ NYY 1x35157 บาท เมตร
1 แกน สายไฟ NYY 1x16 79 บาท เมตร
1 แกน สายไฟ NYY 1x1056 บาท เมตร
1 แกน สายไฟ NYY 1x647 บาท เมตร
1 แกน สายไฟ NYY 1x432 บาท เมตร
1 แกน สายไฟ NYY 1x2.523 บาท เมตร
1 แกน สายไฟ NYY 1x25116 บาท เมตร
1 แกน สายไฟ NYY 1x1.520 บาท เมตร